Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΗ «ΦΑΣΙΣΤΗΣ»;;

 

Του Παν. Μαρίνη


Έχομε εξηγήσει μυριάδες φορές ότι ο πατριώτης αγαπά την πατρίδα του, ομως για να γίνη αυτό οφείλει να πιστεύη ότι υπάρχει η Συλλογική Οντότης Ελληνική Πατρίδα, διαθέτουσα συνέχεια ιστορική, γεωγραφική και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ βιολογική, συνέχεια του DNA οπως λέμε σήμερα! Εάν δεν υπάρχει αυτή η οντότης και η βιολογική συνέχειά της τότε δεν υπάρχει κάτι να αγαπήσω! Να αγαπήσω το έδαφος που δεν έχει τους τάφους των προγόνων;; Ως λέγει ο Απολλώνιος Τυανεύς, «Πατρίδα είναι ο τόπος που έχει τις θήκες των προγόνων»! Εδώ που κατοικώ σε πολύ μικράν απόστασιν είναι το νεκροταφείον του ΑϊΓιάννη που έχει τους τάφους των αμέσων προγόνων και επίσης πολύ κοντά είναι το νεκροταφείον με τους τάφους των απωτέρων προγόνων: Οι Μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι των Μαζαρακάτων! Σχεδόν καθημερινώς διαβαίνω και τους προσκυνώ! Γι’ αυτό το αγαπώ αυτό το έδαφος και θλίβομαι που συντόμως εδώ θα κατοικούν «μετανάστες», συγγενείς του κ. Αντετοκούμπο! Αλλέως είναι απλώς θέμα τουριστικού ενδιαφέροντος: Πήγα ταξίδι στις Σεϋχέλες και πολύ μου άρεσαν, πολύ τις αγαπώ, θα ξαναπάω σίγουρα!! Επομένως ο πατριώτης δεν είναι δυνατόν λογικώς να είναι οπαδός της Νεωτερικής ατομοκεντρικής κοινωνίας που δέχεται ότι τα άτομα είναι γυμνά, χωρίς καμμία σύνδεση με οιανδήποτε συλλογική οντότητα!! Οφείλει ο πατριώτης να βάζει πάνω από την Ατομοκεντρική κοινωνία την Συλλογική Οντότητα Ελληνική Πατρίδα και συναφώς το Ελληνικόν Έθνος και το Εθνικόν κράτος, δηλαδή να πιστεύη στην ύπαρξιν την πραγματικήν και ουχί φαντασιακήν των συλλογικών οντοτήτων και να τις έχει θρησκείαν του! Ούτως έχουν τα πράγματα! 

Παρά ταύτα, έως σήμερα, δεν απητείτο αυτός ο ξεκάθαρος ορισμός των πραγμάτων διότι δεν υπήρχε η λαθρομετανάστευσις και οι απιθανότητες της Ευρωπαϊκής νόσου, όπως η λατρεία της Πολυπολιτισμικής (δηλ. πολυφυλετικής) κοινωνίας και η υποχρέωσις του Εθνομαζοχισμού! Όθεν ο κάθε ανθρωπάκος εδήλωνε αγάπη για την πατρίδα του χωρίς να πολυεξετάζη τους ορισμούς, χωρίς να χρειάζεται να σκέπτεται και να δηλώνη οτι έχομε κάποια συνέχεια και συνοχή με το παρελθόν ή να αναλύη την έννοιαν του Έθνους! Τού αρκούσε που ήμασταν ένας ομόγλωσσος πληθυσμός που αγαπά την Ελλάδα!! Με αυτάς τας σκέψεις εθυσιάσθη στους ελληνικούς πολέμους του 20ου αιώνος!!

Σήμερα όμως, τί σημαίνει να δηλώνης “πατριώτης”;; “Πατριώτης” είναι δυνατόν να δηλώση και ο Αλλογενής που έχει λάβει υπηκοότητα/ιθαγένεια, ο Αλβανός, ο Πακιστανός, ο Μαγκρεμπίνος, ο Νεγρίδης, ο Καφρίδης! Τί σημαίνει ότι αισθάνεται “πατριώτης” και αγαπά την νέαν του πατρίδα;; Κάτι νεφελώδες και αόριστον, αυτό ποτυ λέγουν οι αφελείς «όπου γης και πατρίς», τουτέστιν, «εδώ βρήκα εργασία, περνάω καλά, λίγο χαζούληδες οι Έλληνες δεν σε ενοχλούν, δεν θέλω το κακό αυτού τού τόπου!» Επομένως η λέξις “πατριώτης” έχασε πλέον το νόημά της! Όποιος την χρησιμοποιεί διά τον εαυτόν του είτε το πράττει δολίως διά να μην «λέγει τίποτε», είτε δεν αντιλαμβάνεται ότι άλλαξαν τα πράγματα!!

Σήμερα καταδικάζεται η λέξις ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ, διατί άραγε;; Τί σημαίνει;; Εφ’ όσον χρησιμοποιείται με το πλήρες νόημά της και όχι από χαζούς που δεν γνωρίζουν τί λέγουν, Εθνικιστής σημαινει αυτός που έκανε το τεστ και ευρέθη υγιής μη πάσχων από την επικατάρατον Ευρωπαϊκήν νόσον! Επομένως, έχει κορώνα στο κεφάλι του την Συλλογική Οντότητα Ελληνική Πατρίδα! Δι’ αυτό καταδικάζεται ο συνειδητός Εθνικιστής, διότι είναι υγιής και δεν έχει μολυνθή από το αηδιαστικόν παραλήρημα του Εθνομηδενισμού/Εθνομαζοχισμού!

Τί είναι η Συλλογική Οντότης Ελληνική Πατρίδα;; Είναι οντότης ζώσα, φυσική και μεταφυσική, καθώς περιλαμβάνει τόσον τους ζώντες, όσον και τους αποθεωθέντες προγόνους και τις υπόλοιπες θείες οντότητες που φροντίζουν τον Ελληνισμόν! Κατά κύριον λόγον σημαίνει την άρρηκτον σχέσιν με τους προγόνους, σχέσιν βιολογικήν (καθώς είμεθα γνήσιοι απόγονοί τους), ιστορικήν (και εθνική λαϊκοπολιτιστική), γεωγραφικήν (καθώς γηγενείς στην ίδια ιερή γη την θεοβάδιστη και καθαγιασμένη από το πνεύμα και την παρουσίαν των προγόνων), ψυχικήν (ως μέλη του υπαρκτού ψυχικού-αιθερικού συνόλου “Ελληνισμός”), πολιτιστικήν (συμμετοχή στην αεί ζώσα Ελληνικήν Κοσμοθέασιν, θρησκευτικήν (ως λατρεία των αποθεωθέντων προγόνων)!

—-

Πολλοί διαμαρτύρονται και λέγουν: «Είναι δυνατόν να υβρίζονται οι πατριώτες με την εξίσωσιν Πατριώτης ή Εθνικιστής = Φασιστής!                

Ορθώς σήμερον υβρίζονται οι πατριώτες με την εξίσωσιν Πατριώτης = Φασιστής! Διότι το μοναδικόν σύστημα διαχειρίσεως της Νεωτερικότητος που υπεράνω των γυμνών ατόμων της Ατομοκεντρικής κοινωνίας ενθρονίζει τις συλλογικές οντότητες Πατρίδα, Έθνος, Εθνικόν κράτος είναι το σύστημα του Φασισμού! Εφ’ όσον επιμένετε να έχετε κορώνα στο κεφάλι σας την Συλλογική Οντότητα Ελληνική Πατρίδα, τότε έχετε εισέλθει στον πνευματικόν χώρον του Φασισμού και καλόν θα είναι με επιμέλειαν να μελετήσετε τις ιδέες του διά να εισέλθετε στην ουσίαν και την φιλοσοφίαν του πράγματος! Εάν κάποιοι μελετούν την ανοητολογίαν του μαρξισμού, σκεφθείτε πόσην εμβάθυνσιν απαιτούν οι ιδέες που ανεφέρθησαν ανωτέρω και πολλές άλλες φυσικά, ως η ιδέα του Συντεχνιακού κράτους! Βεβαίως, προχωρώντας στην κατανόησιν των ιδεών αυτών θα προσεγγίσωμε κάποιαν στιγμήν  το πλήρες Εθνικο-Σοσιαλιστικόν σύστημα!! ΔΕν ομιλούμε πλέον διά μίαν συνταγήν διακυβερνήσεως, αλλά δι’ ένα σύστημα φιλοσοφικόν που δίδει απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα «τί είναι ο άνθρωπος, τί είναι ο κόσμος»!!


Ristorante Verona


Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Σύγκρουση της ελληνικής φρεγάτας “ΛΗΜΝΟΣ” (F451) με την τουρκική TCG KEMAL REIS TCG (F-247)


(ΑΝΑΝΕΩΣΗ) 
Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες η ελληνική φρεγάτα ήταν από δεξιά όταν ο... κυματισμός ή η αδεξιότητα ή η πρόκληση του Τούρκου κυβερνήτη έφερε το πλοίο του στην πλώρη του «Λήμνος» με αποτέλεσμα το «ράμφος» της ελληνικής φρεγάτας να χτυπήσει το τουρκικό πλοίο στην κοιλιά και να του προκαλέσει μεγάλη ζημιά και να αποσυρθεί από την περιοχή με ρυμουλκό!  Πριν από λίγο, από πολύ αξιόπιστες πηγές προέκυψε ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν από το μεσημέρι, στις οποίες δεν αναφέρθηκε το DP για ευνόητους λόγους και αφορούν σε σύγκρουση μεταξύ ελληνικής και τουρκικής φρεγάτας έχουν υπόσταση. Αφορούν δε την τουρκική TCG KEMAL REIS TCG (F-247) και την ελληνική “ΛΗΜΝΟΣ” (F451). Ως αποτέλεσμα, το ενδεχόμενο κλιμάκωσης είναι ορατό.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες που μεταδίδονται με κάθε επιφύλαξη όχι όσον αφορά το περιστατικό αλλά για τα ακριβή περιστατικά, το τουρκικό πλοίο επιχείρησε να εμβολίσει ελληνικό πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας που ανταπέδωσε…

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το τουρκικό πλοίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το ενδεχόμενο να “έχει σπάσει ο άξονας” όπως χαρακτηριστικά πληροφορήθηκε το DP και το μεταφέρουμε επακριβώς.

Με βάση αυτό το περιστατικό το οποίο το DP, λόγω της αξιοπιστίας των πηγών, το θεωρεί επιβεβαιωμένο μέχρι την ενδεχόμενη διαφορετική επίσημη τοποθέτηση των υπεύθυνων στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της χώρας, πρέπει να έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να προβεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτικό διάγγελμα για την ελληνοτουρκική κρίση.

Το επιτελείο που διαχειρίζεται την κρίση, αντελήφθη ότι οι προθέσεις των Τούρκων δεν πρόκειται να ανασχεθούν εάν δεν υπάρξει σκληρή στρατιωτική απάντηση. Με γνώμονα αυτό και την πάγια στάση περί εξάντλησης κάθε περιθωρίου για την αποφυγή στρατιωτικής εμπλοκής με την Τουρκία, αποφασίστηκε να δοθεί ένα τελευταίο μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Το μήνυμα είναι, ότι ο χρόνος δυναμικής στρατιωτικής απάντησης στην Τουρκία έχει πλησιάσει πολύ επικίνδυνα. Διότι πλέον δεν γίνεται αλλιώς, όταν η γεωγραφία σε έχει καταδικάσει να ζεις μαζί με τον χειρότερο δυνατό γείτονα….

πηγή


RV


Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΟΛΑΣΗ

 

Aγαπητέ Κυριάκο, σε σένα έλαχε ο κλήρος του πολέμου

Ένα πολιτικό προσωπικό που ξημεροβραδιάζεται στα χαζοκάναλα με το ευτελές ξιπασμένο τηλεπρόγραμμα που παράγει άνδρες κιοτήδες που πάνε στα 35 να ψωνίσουν πανταλόνι με τη μαμάκα τους και κορίτσια-βίζιτες ή για τον ψυχίατρο


Aγαπητέ Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο,


Σε σένα έλαχε ο κλήρος να επαναλάβεις το Βυθίσατε το Χόρα σε μία συγκυρία από την οποία εξαρτάται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Τίποτε λιγότερο. Κανείς στρουθοκαμηλισμός δεν μπορεί να κρύψει τη πραγματικότητα που βιώνουμε.

Και ξέρετε γιατί αγαπητέ Πρωθυποργέ; Εάν συνεχίσουμε να στρουθοκαμηλίζουμε θα απαξιωθούμε εντελώς σαν πολιτική ηγεσία και λαός στα μάτια των εταίρων μας που κι αυτοί μπάσταρδοι είναι αλλά για την ώρα παίζεται η δική μας ανεξαρτησία και όχι της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας. Για την ώρα μια και θα έλθει και η σειρά τους εάν συνεχίσουν να έχουν αυτή τη μπάσταρδη στάση.

Αλλά τώρα είναι η δική μας ώρα του δικού μας πολέμου. Εάν υπάρχει μία πιθανότητα στις 100 να αποφύγουμε τον πόλεμο όχι ηττημένοι αλλά νικητές ή ισόπαλοι πρέπει να πολεμήσουμε. Να δώσετε εσείς κ. Πρωθυπουργέ την εντολή στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να πολεμήσουν. Είναι ο μόνος δρόμος, είναι η μόνη επιλογή.

Προσωπικά αντιλαμβάνομαι την μοναξιά σας. Κι αυτό γιατί έχετε να κάνετε με μπάσταρδους συμμάχους, ταυτόχρονα με έναν ελληνικό λαό ηλιθίων, κιοτήδων, υποκριτών, γιουσουφάκηδων αλλά και πολιτικό προσωπικό που είναι για πολλές κλωτσιές. Ένα πολιτικό προσωπικό που ξημεροβραδιάζεται στα χαζοκάναλα με το ευτελές ξιπασμένο τηλεπρόγραμμα που παράγει άνδρες κιοτήδες που πάνε στα 35 να ψωνίσουν πανταλόνι με τη μαμάκα τους και κορίτσια-βίζιτες ή για τον ψυχίατρο.

Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας αγαπητέ πρωθυπουργέ και στην οποία δεν θα ήθελα να βρίσκομαι.

Αλλά οφείλεται να δώσετε την εντολή. Να βυθισθεί το τουρκικό ερευνητικό σκάφος και τα πλοία της συνοδείας του. Να βομβαρδισθούν τα τουρκικά στρατιωτικά αεροδρόμια από τους ήρωες Έλληνες πιλότους. Ναι να πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους τώρα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε ή να τους καταφέρουμε πλήγματα που δεν φαντάζονται.

Εάν δεν το κάνετε αυτό κ. Πρωθυπουργέ θα προξενήσετε τεράστια ζημιά στο ηθικό των γυναικών και των ανδρών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι κάθε ώρα που περνάει παρακολουθώντας τον τραμπούκο Αττίλα να κυριεύει το Αιγαίο χωρίς απάντηση καταρρακώνονται και όταν θα τους χρειαστούμε θα κοιτάξετε γύρω σας και θα υπάρχουν μόνο σκιές του εαυτού τους. Μόνο σκιές των αξιόμαχων σήμερα ενόπλων δυνάμεων.

Θα κοιτάξετε γύρω σας ένα πρωί και θα αντικρύσετε σκιές και 5-6 νούμερα υπουργούς σας (όπως έκαναν και οι υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων) οι οποίοι θα ρωτάνε τη γραμματέα τους ποια γραβάτα να φορέσουν για να βγουν στον Παπαδάκη και στον Αυτιά. Και στο μεταξύ από την διπλανή στο Μέγαρο Μαξίμου τουρκική πρεσβεία θα μπουκάρουν στο γραφείο σας άνδρες της ΜΙΤ για να σας συλλάβουν.

Το ίδιο θα κάνουν και με την οικογένειά σας.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα αγαπητέ Κυριάκο και αγαπητοί βλαμμένοι συμπολίτες μου που δεν χάνετε καμμία σκουπιδοεκπομπή μαγειρικής με σεφ από τη στάση ΣΕΦ.

Κι εάν στη μνήμη σας δεν έχετε νωπές τις μνήμες του 74 σας παρακαλώ διαβάστε τις μαρτυρίες των Κυπρίων οι οποίοι έβλεπαν τα πολεμικά πλοία της Τουρκίας στο βάθος της θάλασσας και υπέθεταν (γιατί έτσι τους βόλευε μέσα στην ομίχλη δειλίας και παραισθήσεων) να πιστεύουν ότι είναι θαλαμηγοί και κρουαζιερόπολοια.

Στη συνέχεια πετάχθηκαν από τις θαλαμηγούς οι βιαστές και οι δολοφόνοι των παιδιών και των γυναικών τους…

To είδαμε εδώ

πηγή


RV

Ανακαλούνται όλες οι άδειες στο Τουρκικό ΠΝ - Σε ετοιμότητα οι Ελληνικές ΕΔ

 

Στην ανάκληση όλων των αδειών στο Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η Τουρκία. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα τα πλοία του Ναυτικού από το Γκιολτζούκ (Προποντίδα) αναμένεται να μεταβούν στη Μεσόγειο.

Σε ετοιμότητα οι ΕΔ 

Οι ΕΔ κάνουν την δουλειά τους και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Εξάλλου είναι γνωστό πως ΠΝ και ΠΑ καθημερινά έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε Αιγαίο και Α. Μεσόγειο. 

Το πρόβλημα στην όλη υπόθεση είναι η πολιτική ηγεσία, η οποία εξακολουθεί να επιλέγει την διπλωματική ''οδό''. Δεν επιθυμεί την απόλυτη απάντηση στους Τούρκους. 

Η Άγκυρα ως γνωστόν καταλαβαίνει μόνο με την δύναμη των όπλων και μία δυναμική κίνηση, θα έκλεινε μία για πάντα την Τουρκία στο ''καβούκι'' της. 

πηγή

 

RV

 

Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Επιθετικά ελικόπτερα Τ-129 ΑΤΑΚ παρενόχλησαν ελληνικό μεταφορικό ελικόπτερο στο Καστελόριζο

 Ελληνικό ελικόπτερο παρενοχλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, από τρία τουρκικά επιθετικά ελικόπτερα Τ-129 ΑΤΑΚ στο Καστελόριζο (Μεγίστη) ενώ μετέφερε προμήθειες στο νησί.

Σε φωτό που δημοσίευσε η «Χουριέτ» φαίνονται τα τουρκικά επιθετικά ελικόπτερα να έχουν πλησιάσει ένα ελληνικό.

Επίσης οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι ανοιχτά της Ρόδου έπεσαν πυροβολισμοί από ελληνικό σκάφος με αποτέλεσμα των τραυματισμό Τούρκων.​
 
RV
 

Ενώ οι Ένοπλες δυνάμεις είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη η πολιτική ηγεσία μας οδηγεί σε νέα Ίμια

 

Τις τελευταίες ώρες έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή νοτίως του Καστελόριζου. Τα ελληνικά πλοία έχουν έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το τουρκικό ερευνητικό, τις τουρκικές φρεγάτες και τις κορβέτες.

Όπως τονίζουν στρατιωτικές πηγές, το Πολεμικό Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία και ο Στρατός Ξηράς είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και επαγρύπνηση για κάθε ενδεχόμενο, περιμένοντας εντολές από την στρατιωτική και φυσικά την πολιτική ηγεσία, ώστε να θέσουν σε εφαρμογή επιπλέον στάδια των αποτρεπτικών σχεδίων τους, τα οποία δεν θα αρκεστούν μόνο σε εκκλήσεις μέσω ασυρμάτου. 

 πηγή

  

Απίστευτη δήλωση Καιρίδη

 

Όπως φαίνεται η Κυβέρνηση και βουλευτές της ΝΔ δεν θέλουν να συγκρουστούν με την Τουρκία. Η Άγκυρα παραβιάζει τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και η Αθήνα ''κοιμάται τον ύπνο του δικαίου''.  

Πως μπορεί να ερμηνεύσει κανείς άλλωστε τις δηλώσεις του κ. Καιρίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 


«Το ''Oruc Reis'' κινείται σε διεθνή ύδατα. Η υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός. Το ύδωρ πάνω από τον βυθό είναι διεθνές και ο καθένας μπορεί να κινείται χωρίς άδεια κανενός. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο. Εάν ποντίσει καλώδια και κάνει έρευνες, τότε και μόνο τότε έχουμε παραβίαση της υφαλοκρηπίδας. Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα δεν έχουν καλώδια». 

Ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «ο Ερντογάν είναι λαϊκιστής. Κάνει και ένα επικοινωνιακό σόου. Πληγώθηκε στον Εβρο. Πληγώθηκε στην προηγούμενη αναδίπλωση. Πληγώθηκε από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνίακαι από την ευρύτερη απομόνωση στην οποία βρίσκεται». 


Εξήγησε, μάλιστα, πως έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση διότι και οι υπόλοιπες χώρες, το Ισραήλ, όλες οι όμορες χώρες που παίζουν ρόλο δεν πήραν το μέρος του και κυρίως η Αίγυπτος, η οποία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις, συντάχθηκε με την ελληνική θέση.


«Θα έχουμε εξελίξεις όχι μόνο στη Λιβύη, αλλά και στον Λίβανο. Ο Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την κρίση στον αραβικό κόσμο», είπε ο καθηγητής.

Στη συνέχεια, επισήμανε πως «η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί. Ο Ερντογάν είναι ο μοχλός για τη γεωστρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Η Γερμανία κινείται αργά αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Χρειάζεται αποφασιστικότητα και ψυχραιμία. Μην πέσουμε στην παγίδα του Ερντογάν». 

Μάλλον ο κ. Καιρίδης και η Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Τότε γιατί στείλαμε φρεγάτες στην περιοχή. Γιατί υπάρχει τόση μεγάλη κινητοποίηση; 

Μάλλον ο κ. βουλευτής δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, ή έχει ''γραμμή'' από το Μ. Μαξίμου. To Oruc Reis και συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία και μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και άπλωσε καλώδια. 

πηγή

 

 RV

 

Πάει Κάρπαθο (ανενόχλητο) το Oruc Reis - 55 ναυτικά μίλια εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας


Πλώρη για την... Κάρπαθο έβαλε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis», το οποίο από εχθές έχει ξεκινήσει σεισμικές έρευνες προς εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και τώρα βρίσκεται 55 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπως αποκαλύπτει το pronews.gr

Το τουρκικό πλοίο συνοδεύεται από μία φρεγάτα MEKO-200TN, τέσσερις παλιές κορβέτες Α69 και δύο υποβρύχια στην «στενή» περιοχή του, καθώς και με δύο βοηθητικά πλοία.

Η κίνηση του «Oruc Reis» προαναγγέλθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών που δημοσίευσε χάρτη για έρευνες στην περιοχή της Καρπάθου.

Η Αθήνα επιμένει στην επωδό ότι «Δεν μπορεί να κάνει έρευνες αν και έχει απλώσει τα καλώδια ερευνών επειδή κάνουν θόρυβο τα τουρκικά πλοία» και επάνω σε αυτό τον -απόλυτα ανακριβή- ισχυρισμό, έχει οχυρωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να μην δράσει στρατιωτικά κατά του τουρκικού ερευνητικού.

Η Τουρκία “έσπασε” για πρώτη φορά τον 25ο μεσημβρινό στο Αιγαίο και καταπατά ελληνική κυριαρχία!

 

Επι 42 ημέρες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η Τουρκία εκτελεί αεροναυτικές συνδυασμένες επιχειρήσεις ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ του 25ου μεσημβρινού, σπάζοντας για πρώτη φορά και για τόσο μεγάλο διάστημα το «φράγμα του 25ου μεσημβρινού» στο Αιγαίο.

Παράλληλα για πρώτη φορά η Τουρκία  εκτελεί εντατικές και παρατεταμένες επιχειρήσεις σε βάρος της Ελλάδας  με εναέριο ανεφοδιασμό των F-16 της άσκησης, τετραπλασιάζοντας την αεροπορική ισχύ τους.

Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε καμμια απολύτως ενέργεια για την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και δεν έφερε το θέμα ούτε  και στο χθεσινό ΚΥΣΕΑ.

To Oruc Reis πλέει με 3,5 μίλια την ώρα - Ταχύτητα διενέργειας ερευνών!

 

 

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis συνεχίζει να βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και πλέει με ταχύτητα 3,5 ναυτικών μιλίων την ώρα.

Η συγκεκριμένη ταχύτητα πλεύσης είναι κατάλληλη για διενέργεια ερευνών.

Σημειώνεται ότι η πιο πρόσφατη γνωστή θέση του ήταν 91 ναυτικά μίλια νότια του Καστελόριζου και 22 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπως είχε γίνει γνωστό από χθες το βράδυ.

Τα καλώδια του παραμένενουν ποντισμένα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ενοχλείται από τον θόρυβο των τουρκικών πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν!

Πεισσότερα εδώ


RV


Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

"Κόκκινος συναγερμός" στις ΕΔ


Απέπλευσε το Oruc Reis, που για πολλές ώρες, δεν είχε ανανεώσει το στίγμα του, όπως μπορείτε να δείτε στο marinetraffic.

Ο προορισμός του φαίνεται να είναι περιοχή νότια της Καρπάθου. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα έχουμε μία ακόμη κλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά. Ο ελληνικός Στόλος είναι σε ετοιμότητα, όπως και όλες οι ΕΔ που από χθες το βράδυ βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Σε ετοιμότητα οι ΕΔ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, είναι αποφασισμένες να προασπίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως έχουν καταφέρει να πράξουν τόσες και τόσες φορές. 

Οι τουρκικές κινήσεις των τελευταίων ωρών αλλά και οι εκτιμήσεις για τις επόμενα βήματα της Άγκυρας, οδήγησαν στο να τεθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και πάλι σε επιφυλακή. Καθώς πριον λίγες ημέρες είχε σημάνει και πάλι "κοκκινος συναγερμός" με την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, υπήρχε σαφώς ετοιμότητα, αλλά όχι 100% επιφυλακή.

Από το μεσημέρι εχθές οι ετοιμότητες είχαν αρχίσει να αυξάνονται, και πλέον ο στρατιωτικός μηχανισμός της χώρας είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.

Όπως και στην τελευταία κρίση προ ημερών οι ελληνικές ΕΔ θέλουν να είναι εκείνες που βρίσκονται παντού εγκαίρως.

Από εχτές το βράδυ ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου της ανάκλησης των αδειών σε στελέχη των ΕΔ, τα οποία καλούνται να επιστρέψουν στις μονάδες τους, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Όσα στελέχη δε βρίσκονται σε άδεια, επιστρέφουν άμεσα στις μονάδες.

 πηγή

 

RV

 

 

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Ένας πολιτικός νάνος για γέλια και για κλάματα
Μεταξάς: ο υμνητής του Κεμάλ Ατατούρκ! Όταν πέθανε ο Κεμάλ έγραψε:

«Αποτίουσα φόρον τιμής εις την μνήμην του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήσει ότι ο πρόεδρος Κεμάλ Αττατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της Ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι σφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας, ήτις ενώνει τις δύο χώρες μας εν τω κοινώ ιδεώδες της ειρηνικής συνεργασίας. Θα διατηρήσει πιστώς την συγκινημένης ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταιόν έργον θα κατευθύνη δια παντός τα τύχας του ευγενικού τουρκικού έθνους”.

RV